logo lorda

 

 

 

Gràfiques del SuperNode BCNLorda17 IN:

 

In

Gràfiques del SuperNode BCNLorda17 OUT:

out

Trasto

Tipus IP Estat Última disponibilitat
BCNlorda17-Deckard server 10.228.199.212/27 En proves      
BCNlorda17-NBR5Pastrana generic 10.228.199.200/27 Operatiu      
BCNlorda17-SXTVistaRica generic 10.228.199.206/27 En construcció      
BCNLorda17-NBR5Fabra generic 10.228.199.196/27 Operatiu      
BCNlorda17-OMNITIK generic 10.228.199.195/27 Operatiu      
BCNlorda17-Servidoret server 10.228.199.197/27 Operatiu      
BCNLorda17-RB2011UAS radio 10.228.199.193/27 Operatiu      
BCNlorda17-SWITCH generic 10.228.199.201/27 Operatiu      
BCNlorda17-XENSERVER server 10.228.199.202/27 Operatiu      
BCNlorda17-SopaPedres server 10.228.199.203/27 Operatiu      
BCNlorda17-ArXivador server 10.228.199.204/27 En proves      
BCNlorda17-Picasola server 10.228.199.205/27 Operatiu      
BCNlorda17-Websrv server 10.228.199.210/27 En proves      
BCNlorda17-SXTRembrant generic 10.228.199.214/27 En construcció      
"